Emise

Emise dluhopisů

NELUMBO Energy 5,5/25, ISIN: CZ0003529653

Účel emise

Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na zajištění financování pro růst společnosti, financování vývoje softwaru pro energetický management, vývoj vlastních baterií a zajištění financování pro pronájem elektráren na střechy objektů ve vlastnictví obcí. Software pro energetický management bude sloužit k softwarovému řízení výroby elektřiny ze solární elektrárny a optimalizaci spotřeby v objektu a případnému prodeji elektřiny do sítě, pokud to bude výhodné pro majitele nemovitosti, ale také k propojení s ovládáním tepelného čerpadla, dobíjecí stanice pro elektroauta, napojení na chytré zásuvky a akumulaci energie do baterie nebo do vody. Vysoká přidaná hodnota pro majitele nemovitosti spočívá v možnosti řídit aktivně nákup nebo prodej elektřiny do objektu nebo z objektu v době, kdy je to výhodné pro majitele nemovitosti. Systém umožňuje propojení na chytré sítě a virtuální elektrárnu.

Pro rok 2021 Emitent předpokládá růst zakázek o zhruba 80 %, přičemž pro tento růst potřebuje rychleji naskladnit materiál, proto část financí získaných emisí Dluhopisů bude použita na nákup materiálu a zvýšení obrátkovosti materiálu.

Emitent také v roce 2020 na trh uvedl bateriový box o kapacitě 10 kWh a 12,5 kWh. Část financí získaných emisí Dluhopisů bude použita na zlepšení funkcí a další vývoj tohoto boxu. V tomto segmentu Emitent očekává růst o 10 % ročně, přičemž vlastní produkt Emitenta mu umožní získat zajímavou část trhu.

Emitent dále nabízí dlouhodobý pronájem solárních elektráren pro obce a města. Smluvní vztah je uzavírán na 15 let a po tuto dobu Emitent dodává do příslušného objektu čistou elektřinu. Část financí získaných emisí Dluhopisů půjde také na rozvoj tohoto segmentu trhu.

Na vytvořené subdoméně: emise.nelumbo.cz naleznete objednávkový proces dluhopisu