SEN - systém energetické nezávislosti

20.11.2016

Naším Snem je, aby každý objekt  vyráběl a spotřebovával energii z obnovitelných zdrojů. Klasická přípojka by měla smloužit jako alternativa. Energetika by měla být spíše decentrální a maximálně otevřená. 

Chceme, aby majitel objektu získával energii v době, kdy výroba energie bude nejefektivnější. Naše systémy jsou koncipované tak, aby objekt i v případě výpadku sítě mohl stále fungovat a zabezpečovat po nezbytnou dobu základní energetické funkce pro své obyvatele.

Nabízíme služby, které zákazníka nadchnou, umožní mu svobodu v získávání energie a tím i k zajištění dlouhodobých energetických potřeb svého objektu, nabízíme komplexí služby, produkty a řešení, z kterých zákazník má radost a dlouhodobě jej učinní šťastným.