Stanovení kategorie výrobce u solárních elektráren

25.01.2018

Nejste si jisti do jaké kategorie spadáte? 

Dle ustanovení § 53 odst. 1 vyhlášky je Výrobcem první kategorie - výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do distribuční soustavy a který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do distribuční soustavy, se považuje pro účely této vyhlášky za výrobce první kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.