O nás

Obnovitelné zdroje a udržitelný rozvoj jsou naší budoucností. 

Obnovitelným zdrojům se věnujeme od roku 2003. Začínali jsme termickými solárními systémy, psaním článků o tom, k čemu se dají tyto systémy využít. Byla to doba, kdy o využití obnovitelných zdrojů panovalo značné množství názorů, často protichůdných. V té době jsme hodně instalovali termické systémy pro ohřev TUV a přitápění domu.

V roce 2004 jsme postavili první solární elektrárnu s tenkostěnnými moduly a vyřídili první větší dotaci pro našeho klienta ve výši 500.000 Kč.

Od roku 2006 jsme instalovali termické systémy, solární elektrárny pro rodinné domy a malé společnosti. Byla to moc hezká doba, kdy se obnovitelné zdroje využívaly pro výrobu / spotřebu tepla a elektřiny na jednom místě. Naštěstí se toto opět vrací a naše společnost má na čem stavět a kde využít své zkušenosti.

Od roku 2008 jsme stavěli velké solární instalace, doba to byla zajímavá, ale s odstupem času si myslíme, že celému sektoru spíše uškodila. 

Po roce 2012 jsme si uvědomili, že nás více těší návrat k přirozenosti a větší smysluplnosti naší práce. Z tohoto uvědomění, možná i probuzení, jsme se rozhodli jít svou cestou, nabízet komplexní řešení pro každého klienta individuálně a vzdát se "krabicového" řešení. 

Rovněž jsme se rozhodli jít cestou udržitelného rozvoje, vědomého podnikání, svobodné a slušné firmy. 

Chceme, aby naše práce měla společenský význam a byla smysluplná. Podle těchto principů jsme změnili procesy ve společnosti, bohužel někdy děláme chyby a učíme se za pochodu, ale věříme, že z dlouhodobějšího hlediska je tento postup přínosnější nejen pro nás, ale i pro naše klienty, okolí a Přírodu.

Vize a hodnoty


Přemýšleli jsme, co vše napsat do této sekce. Uvědomili jsem si, že internet je přesycený tím, jak se každá firma snaží prezentovat, co všechno snese text a jak je následně mnohdy rozdíl mezí tím, co se říká a tím, co se dělá.

Do budoucna jsme se rozhodli vkládat na naše stránky videa z porad, abyste si sami mohli udělat obrázek o naší kultuře, Vizi a o tom, kdo skutečně jsme, zda jednáme v souladu s tím, co říkáme.