Agrofotovoltaika

Spojte pěstování rostlin s ekologickou výrobou elektřiny

Řešení společnosti NELUMBO nabízí instalaci solárních panelů pro pěstování rostlin přímo pod nimi.

Touto efektivní kombinací fotovoltaiky a zemědělské produkce je dosaženo nejen ochrany rostlin před nepříznivými povětrnostními podmínkami, ale i zvýšení výnosu z plodin až o 10 % na hektar. Spojením výnosu z prodeje elektřiny a zvýšeného výnosu z pěstování plodin se vaše investice nejen zaplatí, ale může vám přinést značné finanční přínosy v dlouhodobém horizontu.

Novela zákona odblokuje až 70 000 hektarů zemědělské půdy pro instalaci solárních panelů. Prozatím se novela týká ploch s vinicemi, chmelnicemi a ovocnými sady. Přesně tento systém agrovoltaiky který spojuje pěstování vybraných plodin s instalací solárních panelů na jednom prostoru nabízí společnost NELUMBO.

Zemědělci tak mají jedinečnou příležitost zachovat si nárok na zemědělské dotace a navíc získat výkon až 1 MW na každý jeden hektar půdy, což může v případě prodeje elektřiny znamenat výnos až 2 000 000 Kč.

Promyšlené řešení NELUMBO nabízí ještě víc

Solární systém, lze propojit se zavlažováním. Voda, která se zachytí na solárních panelech, může být efektivně shromažďována do nádrží nebo umělých vodních jezírek. Tato zásoba vody pak může sloužit k chytrému zavlažování, které podporuje růst rostlin a vytváří ideální podmínky pro jejich prosperitu. Vodu v jezírku lze navíc využít i pro chov ryb, čímž vzniká vzájemně prospěšný ekosystém.

Výhody řešení agrofotovoltaiky s NELUMBO:

  • ochrana rostlin před nepříznivými povětrnostními vlivy (slunce, mráz…)
  • lepší výnosy z plodin až o 10 %
  • možnost napojení na další technologie (např. chytré zavlažování)
  • zachování nároku na zemědělské dotace
  • výnosy z prodeje elektřiny

Nabídka 
pro zemědělce
na míru

 

Najdeme řešení pro každého.
Neváhejte se na nás obrátit.


    Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.