O společnosti

Historie a filosofie společnosti

komplexní řešení systémy energetické nezávislosti
2003

Obnovitelným zdrojům se věnujeme od roku 2003. Začínali jsme termickými solárními systémy, psaním článků o tom, k čemu se dají tyto systémy využít. Byla to doba, kdy o využití obnovitelných zdrojů panovalo značné množství názorů, často protichůdných. V té době jsme hodně instalovali termické systémy pro ohřev TUV a přitápění domu.

2004

V roce 2004 jsme postavili první solární elektrárnu s tenkostěnnými moduly a vyřídili první větší dotaci pro našeho klienta ve výši 500.000 Kč.

2006

Od roku 2006 jsme instalovali termické systémy, solární elektrárny pro rodinné domy a malé společnosti. Byla to moc hezká doba, kdy se obnovitelné zdroje využívaly pro výrobu / spotřebu tepla a elektřiny na jednom místě. Naštěstí se toto opět vrací a naše společnost má na čem stavět a kde využít své zkušenosti.

2008

Od roku 2008 jsme stavěli velké solární instalace, doba to byla zajímavá, ale s odstupem času si myslíme, že celému sektoru spíše uškodila.

2012

Po roce 2012 jsme si uvědomili, že nás více těší návrat k přirozenosti a větší smysluplnosti naší práce. Z tohoto uvědomění, možná i probuzení, jsme se rozhodli jít svou cestou, nabízet komplexní řešení pro každého klienta individuálně a vzdát se „krabicového“ řešení.

NYNÍ

Zároveň jsme se rozhodli jít cestou udržitelného rozvoje, vědomého podnikání, svobodné a slušné firmy. Chceme, aby naše práce měla společenský význam a byla smysluplná. Podle těchto principů jsme změnili procesy ve společnosti, bohužel někdy děláme chyby a učíme se za pochodu, ale věříme, že z dlouhodobějšího hlediska je tento postup přínosnější nejen pro nás, ale i pro naše klienty, okolí a Přírodu.

Naše technologie umožňuje zvýšit energetickou nezávislost, umí komunikovat s tepelným čerpadlem, chytrou veřejnou sítí, chytrými spotřebiči, dobíjecí stanicí pro elektroauta a s virtuální elektrárnou. V současné době takto sofistikované řešení je na trhu v ČR ojedinělé. Celý energetický management je možné postupně rozšiřovat, dle aktuálních potřeb objektu nebo přání majitele objektu.

Vize

Řešení, které nabízíme spojuje kontinenty, všechny národy a obyvatele každého vyznání, naše myšlenky a jednání snižují CO2 v atmosféře a dávají možnost zachování naši krásné planety pro plný život nám nynějším a generacím, které přijdou po nás.
Uvědomujeme si, že atmosféra nemá hranice.

Mise

Za každou nainstalovanou technologii zasadíme 4 stromy

Všechny námi dodávané technologie ve svém důsledku snižují nebo nevytvářejí emise co2

Vytváříme prostředí pro obchodování s emisemi co2 mezi fyzickými osobami a právnickými osobami

Do roku 2030 chceme snížit emise o 1.000.000 t co2

Rádi přijedeme i k Vám

Mapa realizace zakázek v celé České republice.