Informace o mimosoudním řešení sporů (ADR)

Informace pro spotřebitele

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali o možnosti mimosoudního řešení sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pokud by vznikl spor týkající se našich produktů nebo služeb a nebyla by možná naše vzájemná dohoda, máte právo využít mimosoudního řešení sporu.

Věcně příslušným subjektem je v této oblasti Česká obchodní inspekce (ČOI).

Pro více informací o procesu mimosoudního řešení sporů a o tom, jak postupovat v případě sporu, navštivte oficiální webovou stránku České obchodní inspekce na adrese www.adr.coi.cz. Zde najdete veškeré potřebné informace, včetně kontaktních údajů ČOI.