ESG – udržitelná investice

Zlepšete svůj ESG report s NELUMBO

Naším hlavním cílem je snižovat závislost na tradičních energetických zdrojích a přispívat k ochraně životního prostředí.

Společnost NELUMBO se už 20 let specializuje na široké spektrum udržitelných technologií. Kromě fotovoltaických systémů nabízíme také dobíjecí stanice pro elektromobily, bateriové bloky pro ukládání energie ze slunce, chytré zavlažování, sběr a zpětné využití vody pro rostliny. Udržitelnost je pro nás komplexním konceptem, který může firmám poskytnout konkurenční výhodu a zároveň přispět k lepšímu světu pro všechny.

Fotovoltaika a ESG

Fotovoltaika se stává pro firmy stále atraktivnější a udržitelnější investicí z několika klíčových důvodů. Nejenže pomáhá podnikům snižovat provozní náklady a závislost na konvenční energii, ale také přispívá k ekologické udržitelnosti, což je v souladu s rostoucím důrazem na environmentální, sociální a správní aspekty (ESG) ve světě byznysu. Instalace FVE tak zlepší ESG report společnosti, což v budoucnu může vést jak k lepšímu přístupu k financování z externích zdrojů, tak k získání nových zakázek.

Co je ESG?

ESG (Environmental, Social, Governance) je koncept, který zahrnuje faktory životního prostředí, společenskou odpovědnost a kvalitu firemního řízení. Investoři i spotřebitelé se stále více zajímají o to, jak firmy ovlivňují životní prostředí, jak pečují o své zaměstnance a jak transparentně a eticky se chovají.

Investice do fotovoltaiky a dalších udržitelných technologií představují jeden z konkrétních způsobů, jak ukázat pozitivní přístup ke klíčovým ESG faktorům.

Přínosy fotovoltaiky pro udržitelnost jsou mnohostranné

Solární elektrárny, umístěné na střechách firem, retailových parcích, zastřešení parkovacích ploch a dalších místech, nabízejí několik významných výhod, které nejen pozitivně ovlivňují kvalitu životního prostředí:

  • Snižují emise CO2 do ovzduší v souladu s rostoucími regulačními požadavky na snižování emisí
  • Snižují závislost na fosilních palivech, čímž přispívají k boji proti klimatickým změnám
  • Snížení závislosti na konvenčních zdrojích energie zajišťuje energetickou bezpečnost
  • Snižují náklady na energie s poměrně rychlou návratností investice
  • Diverzifikace energetického mixu a vlastní výroba energie pomáhají lépe reagovat na kolísavé ceny energií na trhu
  • Umožňují přebytečnou energii prodat zpět do sítě a tím generovat další zisky
  • Fotovoltaické instalace zvyšují hodnotu nemovitostí

Obraťte se na NELUMBO

Prostřednictvím našich instalací vám pomůžeme snížit náklady na energie a zároveň přispět k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.


    Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.