Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Záleží na vašich potřebách, možnostech a požadavcích. Především je třeba se rozhodnout, zda si vystačíte pouze s fotovoltaickým síťovým systémem bez baterií, nebo zda raději zvolíte autonomější variantu FVE s bateriemi pro ukládání nespotřebované elektrické energie.
Základním řešením jsou tzv. “on grid” síťové systémy bez baterií, které jsou připojeny na veřejnou síť a vyrobenou elektrickou energii využívají pouze pro vlastní přímou spotřebu. Ve chvíli, kdy FVE elektřinu vyrábí, je možno ji rovnou spotřebovávat. Případné přebytky energie však nelze využít později. Ve chvíli, kdy FVE nevyrábí (např. v noci), využíváte standardní energii z distribuční sítě. Toto řešení je vhodnou variantou ve chvíli, kdy chcete snížit výdaje za spotřebu elektrické energie během dne.
Na opačné straně stojí plně autonomní (tzv. ostrovní) systémy s dostatečnou kapacitou baterií, které slouží k výrobě elektřiny a jejímu masivnějšímu ukládání pro pozdější použití. Tento typ fotovoltaiky najde uplatnění především v místech, kde není možné využít připojení ke stávající distribuční síti - například na samotě či mimo zastavěné oblasti. Jejich výhodou je naprostá soběstačnost a nezávislost na vnějších zdrojích energie.
Univerzálním - a zároveň nejoblíbenějším řešením - jsou hybridní fotovoltaické systémy, které jsou napojeny na veřejnou síť a zároveň disponují bateriemi, do nichž FVE může ukládat případné nespotřebované přebytky energie, případně umí přebytečnou elektřinu nabídnout ke zpětnému odkupu do distribuční sítě. Při správném nastavení a vhodně zvoleném poměru výkonu a kapacity baterií představuje největší výhodu hybridních FVE systémů zejména jejich schopnost pokrýt v běžném provozu až 90 % denní spotřeby domácnosti.
Důležitou roli v rozhodování může hrát také skutečnost, že v současné době je podmínkou získání dotace v rámci programu Nová zelená úsporám propojení elektrárny s distribuční sítí. Dotaci tak není možno čerpat na plně autonomní fotovoltaické systémy.
Z hlediska návratnosti investice do FVE je přitom optimální co nejvíce elektřiny spotřebovat v objektu - ať už okamžitě či z baterií - a případné přebytky elektřiny dodat zpět do sítě.

Samotná realizace u vás doma nezabere, dle rozsahu a náročnosti, více než 2-5 dní. My vám zároveň garantujeme, že od chvíle, kdy nás oslovíte s žádostí o instalaci FVE, do její instalace neuběhne více než 90 dní. Do této doby přitom zahrnujeme jak dobu nutnou na to, abychom vám vypracovali podrobnou nabídku projektu, tak i 30denní lhůtu na zapojení do distribuční sítě, kterou má váš dodavatel elektřiny.
Pokud budete žádat o státní dotaci na financování vaší FVE, počítejte následně s tím, že státní instituce má 90 dnů na její posouzení a vyřízení od podání žádosti.

Za našimi výrobky si stojíme, a proto vám nabízíme nadstandardní záruky:
30 let na výkon FV panelů (min. 80 %)
20 let na konstrukci
15 let na mechanické části FV panelů
15 let na baterii
15 let na měnič
15 let na instalační práce

Požadujeme zálohu pouze 10 000 Kč do té doby, než dostanete souhlas s připojením k distribuční síti.

Návratnost se obvykle pohybuje mezi 6-8 lety v závislosti na rozsahu instalace, výkonu FVE a kapacitě baterie.

Životnost našich panelů je garantována na více než 30 let při zachování minimálně 80% kapacity výkonu. Baterie NELUMBO jsou testovány na výdrž až 10 000 nabíjecích cyklů. Při běžné provozní zátěži je tak jejich garantovaná životnost o poznání delší než 20 let. A déle než čtvrtstoletí vydrží i naše měniče.

Možná vás to překvapí, ale odpověď je ano. Na rozdíl od všeobecně rozšířeného přesvědčení absorbují solární panely energii výhradně ze slunečního světla, nikoli z tepelného záření.

Využíváme fotovoltaické panely složené z půlených článků (tzv. half cell), které mají oproti dříve používaným technologiím delší životnost, vyšší výkon a efektivně vyrábějí elektřinu i za horšího počasí. S unikátním výkonem až 540 Wp (wattpeak) představují naše panely naprostou špičku v současné nabídce.

Modulární LiFePO4 baterie NELUMBO s jednoduchou rozšiřitelností, které vynikají nejen designem, ale především kvalitou a velmi dlouhou životností až 10 000 nabíjecích cyklů při zachování stabilního výkonu. Drží si tak před konkurencí náskok až 50 %.

Tepelná čerpadla představují ideální doplněk k fotovoltaickým elektrárnám a tvoří logickou součást systémů energetické nezávislosti. Nejen že sama o sobě dokáží vaší domácnosti přinést značné energetické úspory a snížit výdaje za vytápění na naprosté minimum, ale pokud navíc k provozu využívají domácí elektřinu, lze náklady na jejich provoz stlačit k nulovým hodnotám.
Zapojení tepelného čerpadla do sítě vaší fotovoltaické elektrárny není složité. Díky našim dluholetým zkušenostem s komplexními energetickými systémy vám rádi připravíme ideální řešení domácí sítě přesně na míru vašim potřebám.

současné době je možné žádat o dotaci například v programu Nová zelená úsporám (NZÚ), který nabízí dotační příspěvek ve výši až 205.000 Kč. Žádosti je možno podávat po sjednání a uzavření smlouvy o dodání a instalací FVE. Vyplacení dotace je realizováno zpětně. Nejprve je třeba uhradit dodavateli celou částku za pořízení a instalaci zařízení a následně příslušnou část ceny obdržíte zpět ve formě dotace. Na vyřízení dotace má státní instituce zákonnou lhůtu 90 dnů.
S vyřízením a administrací dotace vám rádi pomůžeme. Navíc vám garantujeme, že pokud splňujete podmínky k jejímu získání, tak ji také získáte - i kdybychom vám ji měli vyplatit my sami.

Máte jiný dotaz? Kontaktujte nás