Fotovoltaické moduly

Fotovoltaické moduly

Technologie dělených článků a půlených modulů

Fotovoltaické moduly Nelumbo

Tato technologie rozděluje elektrický proud v buňkách napůl, účinně snižuje elektrický odpor uvnitř článků a zvyšuje výkon modulu o 2 %. Systém dvojitých panelů minimalizuje energetické ztráty při zastínění, pomáhá eliminovat systémové nedostatky a zvyšuje účinnost systému FV panelů.