F&Qs / Často kladené dotazy

Fotovoltaika

1.
Co znamená jednotka výkonu Wp?

Watt-peak (Wp) je míra nominálního výkonu solárního panelu v laboratorních (ideálních) světelných podmínkách.[1] Nejčastěji se používá odvozená jednotka kilowatt-peak (kWp) a také megawatt-peak (MWp) v souvislosti s instalovaným výkonem. Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions), které jsou: energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m^2, průzračnost atmosféry Am = 1,5, teplota článků T = 25 °C.[1]

Jmenovitý výkon fotovoltaického modulu je určen měřením proudu a napětí při zapojení proměnného odporu pod definovaným osvětlením. Podmínky jsou definovány ve standardu jako jsou IEC 61215, IEC 61646 a UL 1703; určená světelná intensita je 1000W/m2, se spektrem podobným světlu ze Slunce dopadajícímu na Zemi v zeměpisné šířce 35°N v létě (airmass 1.5) a teplotě buněk panelu při 25°C. Výkon je měřen proměnou odporovou zátěží v „Wp“. Účinnost je určena jmenovitým výkonem děleno výkon osvětlení dopadající na modul (plocha x 1000 W/m2). Watt-peak je příhodnou jednotkou protože dovoluje porovnat jeden modul s druhým a určit instalovaný výkon a jeho přenos.

Výstupní výkon v reálných podmínkách
Výstupní výkon fotovoltaického systému závisí na intensitě slunečního záření a dalších okolnostech. Více slunečního záření znamená vyšší výkon fotovoltaického modulu. Ztráty mohou být zapříčiněny neideálním nasměrováním modulu (náklon a/nebo orientace) vysokou teplotou, nevyhovujícím výkonem modulu, znečištěním a přeměnou stejnosměrného proudu na střídavý. Je důležité vědět, že maximální výkon modulu může lehce překonat jmenovitý výkon kdekoliv, kde je intensita světelného záření vyšší než 1000 W/m2.

2.
Jaké používáme fotovoltaické moduly?

Na 3fázové aplikace používáme moduly se 144 články. Dělení standardních článků na polovinu snižuje tepelný odpor modulu, zlepšuje výkon modulu o 5-10 W oproti standardním modulům. Ve srovnání s klasickými moduly má 144 článkový modul vyšší výkon při zastínění, znečištění nebo při oblačném počasí. Při vysokých teplotách v létě nemá tak velkou degradaci výkonu jako klasické moduly. V současné době /rok 2021/ je to nejmodernější typ modulu na trhu. Modul je v černé barvě.

Pro jednofázové alikace používáme klasické moduly s 60 nebo 72 články, vždy v luxusní černé barvě.

Všechny typy modulů jsme schopni integrovat do střešní krytiny a tím snížit náklady na střešní krytinu.

Moduly jsme schopni dodat za příplatek i v jiném barevném provedení nebo průsvitné variantě například pro pergoly, solární ploty, garážová stání či chodby. Využití v architektuře je velmi rozmanité.

3.
Jaké jsou typy fotovoltaických instalací?

Známe tzv. ostrovní systémy v místech bez elektřiny. Takový systém slouží k výrobě elektřiny do baterií pro pozdější spotřebování. Pokud fotovoltaický systém připojíme na síť, pak vyrobenou elektřinu můžeme spotřebovat a přebytky prodat do sítě. I systém připojený na sít může mít baterie pro zvýšení vlastní spotřeby, hovoříme pak o hybridním fotovoltaickém systému. Další variantou síťového systému je tzv. on-grid, kdy jsme připojeni na síť, ale vyrábíme pouze pro vlastní spotřebu. Součástí on-grid systému nejsou baterie.
V současné době je podmínkou získání dotace NZU propojení elektrárny s distribuční síti. Hlediska návratnosti investice je vždy lepší co nejvíce elektřiny spotřebovat v objektu a přebytečnou elektřinu dodat do sítě.

4.
Hybridní solární měnič

Pro hybridní bateriové systémy 1 fázové používáme měniče Nelumbo, u 3 fázové hybridní elektrárny spol. Nelumbo nabízí asymetrickou dodávku do sítě, nejrychlejší časy přepínání pro režim UPS, elegantní provedení, aplikaci v telefonu pro iOS a Android, nebo přes internetový prohlížeč.

Součastí dodávky u hybridních měničů je chytrý elektroměr, který poskytuje přesná data ohledně spotřeby objektu, využití solární elektrárny.

Monitoring je součástí technologie.

Měnič a baterie jsou stohovatelné na sebe, není třeba k jejich instalaci umístění na stěnu objektu. Toto řešení umožňuje lépe pracovat s místem pro umístění technologie a vypadá velmi dobře i po estetické stránce.

5.
Jak dlouho trvá realizace fotovoltaiky?

Realizace solární elektrárny trvá 2-5 dní.

6.
Jaká je návratnost investice?

V současné době je návratnost investice pro běžný rodinný dům 8-10 let. Pokud ceny elektřiny v budoucnu porostou návratnost se zrychlí.

7.
Jaká je životnost a záruka fotovoltaických panelů?

Životnost panelů je více jak 30 let. Měnič má životnost 25 – 30 let. Baterie, dle počtu cyklů 16 – 28 let.

8.
Jaké jsou záruky na fotovoltaickou elektrárnu a baterie?

Záruka na baterie a měnič je 10 let.

15 let zkušeností

Na trhu s obnovitelnou energii působíme 15 let a celkový výkon našich vybudovaných fotovoltaických elektráren činí 30 MWp.

Tepelná čerpadla

1.
Jak pracuje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí.
V současné době neexistuje lepší technologie pro vytápění, jelikož z 1 kW elektrické energie na vstupu umí tepelné čerpalo udělat 2-5 kW tepelné energie na výstupu. Jde o geniální technologii.

2.
Jak mám vybrat tepelné čerpadlo?

Pro správný výběr tepelného čerpadla je nutné určit potřebu tepla pro daný dům TEPELNÉ ZTRÁTY. Potřeba tepla se určuje pro danou výpočtovou venkovní teplotu, která závisí na nadmořské výšce. V ČR se nejčastěji potřeba tepla určuje pro venkovní teplotu -12 °C (nižší nadmořská výška v rámci ČR), -15 °C (střední nadmořská výška v rámci ČR) a -18 °C (vyšší nadmořská výška v rámci ČR). Potřeba tepla může být spočítána projektantem vytápění, nebo je jí možné odborně odhadnout na základě údajů o domu – velikost, typ zdiva, typ oken, dosavadní spotřeby tepla.

3.
Kolik ušetřím s tepelným čerpadlem?

V ČR je možné ušetřit 20 – 50% nákladů na vytápění, oproti vytápění plynem nebo elektrokotlem.

5+2 let záruka

Veškerá naše tepelná čerpadla jsou certifikována zkušebním ústavem TŰV SŰD a je na ně poskytnuta záruka 5+2 roky. Čerpadlo Vám vyměníme kus za kus.

Dotace

1.
Jak dlouho trvá vyřízení dotací?

Vyřízení dotace zabere cca. 2-3 měsíce.

2.
Na jaký účet budou peníze vyplaceny z dotace?

Příjemcem dotace je vždy žadatel, tedy FO, která si technologii pořizuje.