Velkokapacitní bateriové úložiště

11/03/2024

Využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární či větrné elektrárny, stále získává na popularitě díky ekonomickým i ekologickým výhodám. Aby bylo možné energii z těchto zdrojů využívat co nejefektivněji, je nezbytné mít účinný systém pro její ukládání. Velkokapacitní bateriové úložiště od NELUMBO přináší řadu výhod pro podniky a subjekty investující do obnovitelných zdrojů energie.

Inovativní řešení pro energetickou efektivitu a udržitelnost

  • Rozšiřuje využití solární nebo větrné elektrárny: Velkokapacitní bateriové úložiště umožňuje ukládat energii v době, kdy je jí k dispozici nadbytek, a následně ji využívat v době nedostatku, čímž se snižuje závislost na tradičních zdrojích energie.
  • Obchodování s elektřinou: Elektřinu lze nakupovat v době nízkých cen a prodávat do sítě v době vysokých cen, což přináší další příležitosti k optimalizaci nákladů a maximalizaci zisků.
  • Peak shaving (neboli snižování spotřeby v době špiček): Velkokapacitní bateriové úložiště dokáže velmi dobře optimalizovat spotřebu objektu a tím snižovat rezervovanou kapacitu. To pomáhá snižovat měsíční platby za energie a předcházet poplatkům za případné překročení rezervované kapacity.
  • Podpora udržitelnosti: Bateriové úložiště přispívá k udržitelnosti tím, že umožňuje ukládat a následně využívat obnovitelnou energii ze solárních i větrných elektráren. Firmy a subjekty tak mohou brzy dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelnosti a snižování emisí skleníkových plynů.
  • Zvýšení energetické efektivity: Díky bateriovému úložišti je možné lépe řídit spotřebu energie a dosáhnout tak maximální energetické efektivity objektu, což vede nejen k celkovému snížení nákladů na provoz, ale zároveň ke zvýšení konkurenceschopnosti.
  • Individuální přístup: Při výběru velkokapacitního bateriového úložiště je důležité zohlednit individuální potřeby dané firmy a jejího provozu. Každý subjekt má své specifické požadavky a cíle, a proto je důležité vybrat řešení, které bude nejlépe vyhovovat konkrétním potřebám.

Velkokapacitní bateriové úložiště představuje maximálně efektivní řešení pro podporu využití obnovitelných zdrojů energie, optimalizaci nákladů na energii a dosažení cílů udržitelnosti. Investice do tohoto technologického řešení může firmám a investorům přinést mnohostranné benefity v oblasti energetiky.