Dlouho očekávané výzvy RES+ byly vyhlášeny: celkem za 9 mld. korun

22/12/2023

V Modernizačním fondu byly zveřejněny výzvy na investiční dotace fotovoltaických elektráren v celkové výši podpory 9 mld Kč.

Jsou připraveny celkem čtyři výzvy:

  • Výzva č. 1 je určená na podporu výroben s vlastní spotřebou s alokací 3 mld Kč. Konkrétní výše a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy RES+ č. 1/2024.
  • Výzva č. 2 je na fotovoltaiky nad 1 MWp, je soutěžní s alokací 4 mld Kč. Konkrétní výše a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy RES+ č. 2/2024.
  • Výzva č. 3 je pro instalace na veřejných budovách v obcích do 3 000 obyvatel s alokací 1 mld Kč. Konkrétní výše a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy RES+ č. 3/2024.
  • Výzva č. 4 je určena na instalace na veřejných budovách a další infrastruktuře s alokací 1 mld Kč. Konkrétní výše a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy RES+ č. 4/2024.

Prodloužení nejzazšího termínu realizace výstavby fotovoltaiky v NPO

MPO z důvodu velkého zpoždění realizace značného množství projektů rozhodlo prodloužit nejzazší termín pro dokončení projektů ve výzvě „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“, a to z 30. 6. 2024 na nový termín 31. 12. 2024.

Prodloužení platí pro všechny projekty, je však nutné požádat o prodloužení termínu prostřednictvím změnového řízení v ISKP14, aby se prodloužení propsalo do vydávaných RoPD, případně bude vystaven dodatek k RoPD u projektů, které již RoPD mají.

LEX OZE II schválil Senát ČR

Senát schválil novelu energetického zákona známou jako Lex OZE II. Vedle digitalizace energetiky je jejím hlavním tématem sdílení elektřiny. Pokud zákon podepíše prezident, budou moci pravděpodobně už od července roku 2024 všichni výrobci elektřiny – domácnosti, obce i podnikatelé – velmi jednoduše sdílet své přebytky s rodinou, přáteli, mezi podnikateli či jejich provozovnami a to po celém Česku. ČR jako patrně první země v EU zavádí právo aktivních zákazníků na sdílení energie.