Efektivní topení pro pasivní domy

11/03/2024

Jaký zvolit typ topení s ohledem na nízké tepelné ztráty objektu a jaký zvolit ohřev teplé vody? Vytápějte svůj pasivní dům efektivně, ekonomicky a ekologicky s využitím solární elektrárny NELUMBO.

Stavíte-li pasivní dům, jednou z klíčových otázek, kterou si kladete, je volba vhodného vytápění. Pro pasivní domy s tepelnou ztrátou mezi 3-5 kW se nabízí efektivní řešení v podobě topných rohoží, jejichž provozní náklady můžete, využitím správného zdroje tepla, snížit na minimum.

Topné rohože jsou schopny distribuovat teplo rovnoměrně a efektivně, stačí jen minimální množství energie k udržení příjemné teploty uvnitř domu. Navíc vhodnou kombinací topných rohoží a obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, mohou být náklady na provoz pasivního domu ještě výrazněji sníženy, a investice do takového domu se tak rychle vrátí.

Slunce ohřeje vás, váš dům i vodu

Benefity solární a větrné elektrárny pak zároveň využijete pro ohřev teplé vody. Doporučujeme využití klasického zásobníku na teplou užitkovou vodu s vestavěnou elektrickou spirálou. Pokud systém navíc doplníte chytrou regulací NELUMBO Sunrise můžete hospodárně nakládat s přebytky elektřiny. Zařízení automaticky přepne tok energie, na dálku zapne elektrickou spirálu a nevyužitou elektřinu použije na ohřev teplé vody v bojleru.

Vytápějte svůj pasivní dům efektivně, ekonomicky a ekologicky s využitím solární elektrárny NELUMBO. Minimalizujete náklady na provoz a zároveň přispějete k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.