Fotovoltaická elektrárna vám letos vydělá víc

24/02/2023

Obliba fotovoltaických elektráren v ČR roste. Proč? Výroba elektřiny z obnovitelného zdroje je klíčovým nástrojem k energetickým úsporám vaší domácnosti, může se ale také stát pravidelným zdrojem dalších příjmů. Stačí, když elektřinu, kterou nespotřebujete, prodáte zpět do sítě. Jak na to?

Do nového roku s novelou

Od ledna 2023 vešla v platnost novela vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, která výrazně ulehčí život mnoha provozovatelům domácích solárních elektráren a přinese jim řadu výhod.

Novelu uvítají zejména zájemci z bytových domů, kterým umožní snazší sdílení elektrické energie v rámci domů s více bytovými jednotkami. Výrazný posun ovšem představuje pro všechny majitele domácích solárních elektráren – prodej přebytků elektřiny z fotovoltaických panelů je totiž nyní o poznání snazší a navíc mnohem výhodnější.

Prodej přebytků snadno a rychle

Když vaše elektrárna vyrobí více elektrické energie, než dokážete aktuálně spotřebovat, můžete přebytky nabídnout k prodeji zpět do distribuční sítě. Donedávna ovšem bylo možné prodávat elektřinu pouze stejnému obchodníkovi, od něhož běžně elektřinu pro své odběrné místo nakupujete.

Novela vyhlášky zákazníkům od ledna 2023 nabízí možnost požádat o tzv. „výrobní EAN“, tedy kód, který umožňuje prodej přebytků elektrické energie libovolnému obchodníkovi či distributorovi.

Doposud přitom platilo, že distributor měl povinnost udělit výrobní EAN pouze držitelům licence pro výrobu elektřiny. Nyní však distributor musí předávací místo registrovat vždy, pokud o to zákazník provozovatele distribuční soustavy požádá.

Jak to funguje?

Výhoda dvou EANů – vedle výrobního má každé odběrné místo automaticky přidělen i EAN spotřební – spočívá především v tom, že si jako zákazník můžete s vybraným obchodníkem dohodnout a vyjednat výkup elektřiny například za aktuální tržní (spotové) ceny, které bývají výrazně výhodnější než fixní ceny, které vám obvykle nabídne obchodník, od něhož standardně elektřinu ze sítě odebíráte.

Od jednoho obchodníka tak elektřinu – pokud ji potřebujete – za dohodnutou, pro vás výhodnou cenu nakupujete a dalšímu přebytky z vlastní produkce odprodáváte. Je to jen na vás.

Díky výrobnímu EANu a ziskům z odprodeje přebytků elektrické energie do distribuční sítě můžete dokonce výrazně zkrátit dobu návratnosti investice do vaší solární elektrárny!

Kontaktujte nás

Co mám udělat, když chci prodávat svoji elektřinu?

Máte-li zájem pustit se do prodeje přebytků elektřiny zpět do sítě, oslovte svého distributora, který vám výrobní EAN přidělí. Po získání výrobního EANu si pak vyberete obchodníka, s nímž uzavřete smlouvu o prodeji přebytků.

S celým procesem vám rádi pomůžeme a na všechny vaše dotazy rádi odpovíme.

Kontaktujte nás